Instytut Kreatorów Przyszłości

Już dziś rusza rejestracja na kolejny kurs z cyklu Poza horyzontem. Celami kursu są pobudzenie uczestników i uczestniczek do świadomego postrzegania podstaw funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozycji Konstytucji w ustroju państwa oraz stworzenie przestrzeni do wypracowania wspólnych wniosków na temat ustroju państwa, ze szczególnym uwzględnieniem analizy krytycznej i proponowania alternatywnych rozwiązań. Kurs odbędzie się……

W ubiegłą sobotę zakończył się kurs „Unia Europejska naszych czasów – wizje i wyzwania Zjednoczonej Europy” zorganizowany w ramach programu Poza horyzontem. Nadszedł czas na krótkie podsumowanie! Jak przebiegał kurs? Pierwsze dwa spotkania (6 i 13 lutego) miały formę wykładową. Podczas zajęć przeprowadzonych przez panią Karolinę Zbytniewską (EURACTIV.pl) kursanci i kursantki zapoznali się z zagadnieniami związanymi z różnymi wizjami……