Podsumowanie – Poza horyzontem: Unia Europejska naszych czasów – wizje i wyzwania zjednoczonej Europy

W ubiegłą sobotę zakończył się kurs „Unia Europejska naszych czasów – wizje i wyzwania Zjednoczonej Europy” zorganizowany w ramach programu Poza horyzontem. Nadszedł czas na krótkie podsumowanie!

Jak przebiegał kurs?

Pierwsze dwa spotkania (6 i 13 lutego) miały formę wykładową. Podczas zajęć przeprowadzonych przez panią Karolinę Zbytniewską (EURACTIV.pl) kursanci i kursantki zapoznali się z zagadnieniami związanymi z różnymi wizjami Unii Europejskiej, natomiast tydzień później dr. hab. Kamil Zajączkowski (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego) przybliżył złożoną problematykę sytuacji Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. Oba wykłady opierały się w dużej mierze na dyskusjach między prowadzącymi a uczestnikami i uczestniczkami, co ułatwiało zrozumienie skomplikowanych kwestii.

Kolejne zajęcia (20 lutego) odbyły się z podziałem na grupy warsztatowe: pierwsza grupa wzięła udział w warsztacie na temat kryzysu migracyjnego, a w tym samym czasie druga grupa poszerzała swoją wiedzę o sytuacji Polski i Węgier w UE. Warsztaty poprowadzili dr hab. Michał Kowalski (Uniwersytet Jagielloński) i dr hab. Piotr Bogdanowicz (Uniwersytet Warszawski). Trzeci warsztat, w którym brali udział wszyscy uczestnicy kursu, został poprowadzony przez dr. Przemysława Biskupa (Klub Jagielloński, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych) i dotyczył aspekty handlowego, politycznego, ekonomicznego i prawnego Brexitu. Wiedza zdobyta podczas warsztatów stanowiła bazę do pracy własnej grup w kolejnym tygodniu. Wszystkie warsztaty obfitowały w dyskusje i skłaniały uczestników i uczestniczki do myślenia

Ostatnie spotkanie w ramach kursu (27 lutego) stanowiły prezentacje przygotowane przez grupy warsztatowe, które miały za zadanie opracować następujące zagadnienia:

  • potencjalna procedura przymusowego odejścia państwa członkowskiego z UE,
  • czego nauczył nas kryzys migracyjny w latach 2015 -2016.

 

Obie grupy bardzo dobrze się przygotowały, a ich prezentacje były zalążkiem kolejnych dyskusji poszerzających omawiane zagadnienia.

To nie wszystko!

Przed oficjalnym rozpoczęciem kursu uczestnicy i uczestniczki otrzymali pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych przez nas we współpracy z prelegentami. Znalazły się tam krótkie opracowania najważniejszych zagadnień, wprowadzające do poszczególnych zajęć, a także odniesienia do interesujących artykułów i książek.

Ponadto mentorzy z zespołu Instytutu byli dostępni dla kursantów i kursantek przez cały styczeń, aby przekazywać nie tylko bieżące informacje na temat przebiegu kursu, lecz także swoje wsparcie. Umożliwiło to również nawiązanie kontaktu pomiędzy członkami grup warsztatowych.

Jako organizatorzy chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom i uczestniczkom za ich aktywność i zapał oraz prelegentom za przeprowadzenie ciekawych, angażujących zajęć. Dziękujemy, że dołączyliście do naszej inicjatywy!

Cieszymy się, że nasz program został tak ciepło przyjęty i gorąco zachęcamy do udziału w kolejnych kursach!

Zespół Fundacji Instytut Kreatorów Przyszłości„Edukacją i dialogiem kreujemy rzeczywistość”