Poza horyzontem – Instytut Kreatorów Przyszłości

Poza horyzontem

Poza Horyzontem” było programem skierowanym do uczniów i uczennic szkół średnich, który stanowił cykl certyfikowanych minikursów pozwalający poszerzyć wiedzę na tematy pomijane bądź niewystarczająco zgłębiane w szkole, nauczyć się współpracy i prowadzić dyskurs z rówieśnikami, a to wszystko pod okiem ekspertów z danej dziedziny. Kursy odbywały się w formie online i składały się z: krótkich wykładów, warsztatów, dyskusji, pracy w zespole i przygotowania prezentacji na wybrane tematy. Osoby uczestniczące poszerzały nie tylko swoją wiedzę, ale jednocześnie ćwiczyły też umiejętności miękkie.
Zajęcia prowadzone były przez ekspertów i ekspertki z wybranych dziedzin a tematyka obejmowała między innymi naukę o klimacie, wizje i wyzwania zjednoczonej Europy oraz rozwój gospodarczy i cykl koniunkturalny.