Wydarzenia

Ideą cyklu spotkań Młodzieżowa Socrates Cafe jest tworzenie platformy do dyskusji i płaszczyzny do porozumienia dla młodych ludzi o różnych wrażliwościach. Podstawową grupę docelową stanowią uczennice i uczniowie szkół średnich. Spotkania odbywają się regularnie i przyjmują formułę otwartej debaty, w której wszyscy są równi, a...

Czym jest forum i co da uczestnikom?Forum Kreatorów Przyszłości to pierwszy kompleksowy kurs przywództwa dla młodzieży z Wójewództwa Lubelskiego. Jego celem jest przygotowanie 30 młodych liderów do pełnienia funkcji przywódczych w organizacjach młodzieżowych, społecznych i samorządowych, przekazanie im wartościowych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania,...

Opis konkursu: Pierwsza edycja konkursu „Państwa Miasta Pokolenia” poświęcona jest konfliktom granicznym. Uczestnicy, uczniowie polskich szkół średnich, proszeni są o nagranie maksymalnie 8-minutowego filmiku, w którym przedstawią wybrany konflikt graniczny z ostatnich 70 lat, prezentując zarówno swoją wiedzę z zakresu wydarzeń międzynarodowych jak i umiejętność...

W ubiegłą sobotę zakończył się kurs „Unia Europejska naszych czasów - wizje i wyzwania Zjednoczonej Europy” zorganizowany w ramach programu Poza horyzontem. Nadszedł czas na krótkie podsumowanie! Jak przebiegał kurs? Pierwsze dwa spotkania (6 i 13 lutego) miały formę wykładową. Podczas zajęć przeprowadzonych przez panią Karolinę Zbytniewską (EURACTIV.pl) kursanci i kursantki zapoznali się z zagadnieniami związanymi z różnymi wizjami Unii Europejskiej,...

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu Ja, Obywatel! Mamy dwóch laureatów, odpowiednio do dwóch tematów konkursowych esejów! Laureatem w temacie „Kto według Ciebie najbardziej przyczynił się do rozwoju praw obywatelskich w Polsce?” jest Izabela Prystupa! Laureatem w temacie „Czym są dla Ciebie prawa obywatelskie? Dlaczego obecność praw...

W ubiegłą sobotę zakończył się kurs „Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny – czyli gospodarka kołem się toczy” zorganizowany w ramach programu Poza horyzontem. Nadszedł czas na krótkie podsumowanie! Jak przebiegał kurs? Pierwsze dwa spotkania (9 i 16 stycznia) miały formę wykładową. Podczas zajęć przeprowadzonych przez dr Łukasza...

Wczoraj koordynatorzy konkursu Ja, Obywatel mieli przyjemność spotkać się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr. hab. Adamem Bodnarem, by omówić szczegóły konkursu, który został objęty Honorowym Patronatem RPO. Spotkanie miało miejsce w Warszawie w siedzibie RPO. Porozmawialiśmy o idei konkursu, jego przebiegu oraz nagrodach przewidzianych dla zwycięzców....

Już dziś rusza rejestracja na udział w konkursie klimatycznym, w którym do wygrania jest bezpłatny udział w trzecim kursie z programu Poza horyzontem: „Zielona planeta, planeta przyszłości, czyli o klimacie”. Celami kursu są pobudzenie uczestników i uczestniczek do świadomego postrzegania środowiska i zmian na naszej...

Już dziś rusza rejestracja na kolejny kurs z cyklu Poza horyzontem. Celami kursu są pobudzenie uczestników i uczestniczek do świadomego postrzegania środowiska i zmian na naszej planecie oraz stworzenie przestrzeni do wspólnego wypracowania innowacyjnych i przyszłościowych rozwiązań.  Kurs odbędzie się w formie zdalnej i został rozplanowany...

W dzisiejszym świecie dużo się mówi o prawach obywatelskich, dlatego narosło wokół nich wiele mitów. Dzisiaj startuje konkurs „Ja, Obywatel”. Celem konkursu jest ich obalenie i poszerzenie wiedzy młodych ludzi na temat praw obywatelskich w taki sposób, by byli świadomi, które z nich i w...

„Edukacją i dialogiem kreujemy rzeczywistość”