Forum Kreatorów Przyszłości

Czym jest forum i co da uczestnikom?

 

Forum Kreatorów Przyszłości to pierwszy kompleksowy kurs przywództwa dla młodzieży z Wójewództwa Lubelskiego. Jego celem jest przygotowanie 30 młodych liderów do pełnienia funkcji przywódczych w organizacjach młodzieżowych, społecznych i samorządowych, przekazanie im wartościowych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania, a także zachęcenie do działalności społecznej i podejmowania własnych inicjatyw. Uczestnicy projektu po jego ukończeniu otrzymają certyfikat – będą oni gotowi do kierowania małymi i średnimi zespołami oraz tworzenia autorskich projektów społecznych, rozrywkowych czy naukowych o zasięgu co najmniej lokalnym, zdobędą także umiejętności prowadzenia kontaktów biznesowych

 

Co oferujemy w ramach programu merytorycznego?

Kurs posiada unikalną agendę merytoryczną konsultowaną z Partnerami Merytorycznymi projektu – firmą Business Masters oraz organizacją Maxwell Leadership Poland. Forum potrwa 5 miesięcy, podczas których omawiane będą między innymi tematy przywództwa jako zjawiska, typów przywództwa politycznego, biznesowego i społecznego, najważniejszych wartości liderskich oraz umiejętności, którymi powinien wykazywać się skuteczny lider.

 

Zajęcia będą mieć formę interaktywnych prelekcji, warsztatów, debat czy paneli dyskusyjnych, odbywać się będą co sobotę w formule hybrydowej – online oraz stacjonarnie (jedno spotkanie na żywo w miesiącu). Kurs zaliczany zaś będzie nie w formie tradycyjnych testów, a poprzez przygotowanie autorskiego projektu społecznego tworzonego w grupach przez uczestników. Przez proces tworzenia tych projektów przeprowadzą uczestników doświadczeni mentorzy.

 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

 

Doskonalenie umiejętności przywódczych stanowi ogromną wartość dla każdej młodej osoby, niezależnie od tego, jaką ścieżkę kariery wybierze w dorosłym życiu – liderzy potrzebni są bowiem we wszystkich branżach, a każdy z nas na pewnym etapie życia może stanąć przed wyzwaniem kierowania zespołem. Warto inwestować w rozwój liderski już w młodym wieku, ponieważ pozwala on dostrzec nowe perspektywy w kontekście planowania przyszłości, a jednocześnie zwiększy efektywność i kreatywność w działaniach, których podejmuje się młoda osoba – projektach, członkostwie w organizacjach młodzieżowych, stażach czy start-upach. Forum Kreatorów Przyszłości, poza przekazaniem wiedzy i okazją do szlifowania określonych umiejętności, pozwoli na kontakt z liderami wszystkich sektorów, który umożliwi zebranie dodatkowego doświadczenia, wyciągnięcie własnych wniosków i zrozumienie najważniejszych czynników, które prowadzą do sukcesu.

„Edukacją i dialogiem kreujemy rzeczywistość”