Konkurs „Państwa Miasta Pokolenia”

Opis konkursu: Pierwsza edycja konkursu „Państwa Miasta Pokolenia” poświęcona jest konfliktom granicznym. Uczestnicy, uczniowie polskich szkół średnich, proszeni są o nagranie maksymalnie 8-minutowego filmiku, w którym przedstawią wybrany konflikt graniczny z ostatnich 70 lat, prezentując zarówno swoją wiedzę z zakresu wydarzeń międzynarodowych jak i umiejętność przekazywania informacji i samoprezentacji.

Dlaczego warto wziąć udział: Cykl konkursów „Państwa Miasta Pokolenia” zachęca do spojrzenia na świat dookoła nas z innej perspektywy. Uczestnicy będą mogli poszerzać swoją pasję do śledzenia i analizowania wydarzeń światowych i wykazać się swoją wiedzą na ten temat. 

Jednocześnie, format konkursu – nagranie krótkiego filmiku, w którym uczestnicy wypowiedzą się na wybrany temat – pozwala rozwijać umiejętności samoprezentacji oraz przekazywania informacji, które przydają się w codziennym życiu.

Pierwsza edycja konkursu poświęcona jest konfliktom granicznym na przestrzeni ostatnich 70 lat. Granice różnych terytoriów nie są bezsporne, a ich kształt, jak ukazany na różnorakich mapach, nie jest tak oczywisty. Przyczynami konfliktów na tym tle jest wiele czynników, od ruchów niepodległościowych odmiennych kulturowo grup, przez walkę o surówce, po ambicje różnych mocarstw. Konflikty te mają również ogromne konsekwencje, nie tylko dla ludzi zamieszkujących dane tereny, ale również dla innych mieszkańców globu; mają one wpływ na gospodarkę, są częścią większych konfliktów oraz negocjacji na arenie międzynarodowej. Wiele osób również okazuje swoje wsparcie jednej bądź drugiej stronie konfliktu lub oferuje pomoc dla osób jej potrzebujących. Uczestnicy konkursu będą mogli wykazać się świadomością wielowymiarowości konfliktów granicznych oraz zwrócić uwagę innych na sytuacje, które nie są nagłaśniane.

Link do zapisów: Formularz Google

Regulamin konkursu

„W dniu 16 grudnia 2021 zmianie uległy II. § 3 regulaminu, którego aktualne brzmienie to „Zgłoszenie do udziału w Konkursie wraz z plikiem należy wysłać od dnia 29.11.2021 r. do dnia 14.01.2022 r. do godz. 23:59 GMT poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej Organizatora tj. https://kreatorzyprzyszlosci.org.pl/2021/10/29/konkurs-panstwa-miasta-pokolenia/ . Do dnia 16.01.2022 r. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie zgłoszenia w formie mailowej. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia Uczestnik jest zobowiązany do kontaktu z Organizatorem do dnia 18.01.2022 r. do godz. 23:59 GMT pod adresem katarzyna.bulska@kreatorzyprzyszlosci.org.pl.” oraz VI § 1 „Wyniki Konkursu zostaną przesłane Uczestnikom Konkursu drogą mailową do dnia 29.01.2022 roku.”.

Partnerzy konkursu„Edukacją i dialogiem kreujemy rzeczywistość”