Forum Kreatorów Przyszłości

Forum Kreatorów Przyszłości

Zapisy zostały zakończone.

Czym jest forum i co da uczestnikom?
Forum Kreatorów Przyszłości to pierwszy kompleksowy kurs przywództwa dla młodzieży z Wójewództwa
Lubelskiego. Jego celem jest przygotowanie 30 młodych liderów do pełnienia funkcji przywódczych w
organizacjach młodzieżowych, społecznych i samorządowych, przekazanie im wartościowych umiejętności
w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania, a także zachęcenie do działalności społecznej i podejmowania
własnych inicjatyw. Uczestnicy projektu po jego ukończeniu otrzymają certyfikat – będą oni gotowi do
kierowania małymi i średnimi zespołami oraz tworzenia autorskich projektów społecznych, rozrywkowych
czy naukowych o zasięgu co najmniej lokalnym, zdobędą także umiejętności prowadzenia kontaktów
biznesowych.
Co oferujemy w ramach programu merytorycznego?
Kurs posiada unikalną agendę merytoryczną konsultowaną z Partnerami Merytorycznymi projektu – firmą
Business Masters oraz organizacją Maxwell Leadershipn Poland. Forum potrwa 5 miesięcy, podczas
których omawiane będą między innymi tematy przywództwa jako zjawiska, typów przywództwa
politycznego, biznesowego i społecznego, najważniejszych wartości liderskich oraz umiejętności, którymi
powinien wykazywać się skuteczny lider.
Zajęcia będą mieć formę interaktywnych prelekcji, warsztatów, debat czy paneli dyskusyjnych, odbywać się
będą co sobotę w formule hybrydowej – online oraz stacjonarnie (jedno spotkanie na żywo w miesiącu).
Kurs zaliczany zaś będzie nie w formie tradycyjnych testów, a poprzez przygotowanie autorskiego projektu
społecznego tworzonego w grupach przez uczestników. Przez proces tworzenia tych projektów
przeprowadzą uczestników doświadczeni mentorzy.
Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?
Doskonalenie umiejętności przywódczych stanowi ogromną wartość dla każdej młodej osoby, niezależnie
od tego, jaką ścieżkę kariery wybierze w dorosłym życiu – liderzy potrzebni są bowiem we wszystkich
branżach, a każdy z nas na pewnym etapie życia może stanąć przed wyzwaniem kierowania zespołem.
Warto inwestować w rozwój liderski już w młodym wieku, ponieważ pozwala on dostrzec nowe
perspektywy w kontekście planowania przyszłości, a jednocześnie zwiększy efektywność i kreatywność w
działaniach, których podejmuje się młoda osoba – projektach, członkostwie w organizacjach
młodzieżowych, stażach czy start-upach.
Forum Kreatorów Przyszłości, poza przekazaniem wiedzy i okazją do szlifowania określonych umiejętności,
pozwoli na kontakt z liderami wszystkich sektorów, który umożliwi zebranie dodatkowego doświadczenia,
wyciągnięcie własnych wniosków i zrozumienie najważniejszych czynników, które prowadzą do sukcesu.„Edukacją i dialogiem kreujemy rzeczywistość”