Ja, Obywatel – Instytut Kreatorów Przyszłości

Ja, Obywatel

Projekt „Ja Obywatel” był konkursem dla uczniów szkół średnich,
którego tematem były prawa obywatelskie. Przez to ile mówi się w
dzisiejszym świecie o prawach obywatelskich narosło wokół nich
wiele mitów. Celem konkursu było ich rozwianie i poszerzenie
wiedzy młodych ludzi na temat praw obywatelskich w taki sposób,
by byli świadomi które z nich w jakim zakresie ich dotyczą.
Konkurs „Ja, obywatel” składał się z jednego etapu, w którym uczestnicy mają za zadanie napisać esej na jeden z dwóch
podanych tematów.
Konkurs „Ja, obywatel”
został objęty patronatem honorowym
przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Patronami
merytorycznymi zostały jednostki jednych z najlepszych polskich
uniwersytetów: Katedra Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Zakład Prawa Konstytucyjnego na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Katedra
Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.