Ja, Obywatel

W dzisiejszym świecie dużo się mówi o prawach obywatelskich, dlatego narosło wokół nich wiele mitów. Celem konkursu „Ja, Obywatel” jest ich obalenie i poszerzenie wiedzy młodych ludzi na temat praw obywatelskich w taki sposób, by byli świadomi, które z nich i w jakim zakresie ich dotyczą.

 

Prawa obywatelskie mają swoje źródło w Konstytucji, a o ich wyjątkowym znaczeniu świadczy poświęcenie im oddzielnego rozdziału. Chcemy, aby konkurs „Ja, Obywatel” zachęcił młodych ludzi nie tylko do zgłębiania wiedzy na temat praw obywatelskich, lecz także do lektury i analizy konstytucji jako całości. Pragniemy też zainspirować uczestników do zbadania historii rozwoju praw obywatelskich w naszym kraju oraz poznania najważniejszych postaci, które się do niego przyczyniły.

 

Nasza inicjatywa jest wspierana przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który objął Konkurs patronatem honorowym. Patronami merytorycznymi zostały jednostki jednych z najlepszych polskich uniwersytetów:

 

Nagrody dla laureatów konkursu w postaci egzemplarzy książki „Obywatel PL” ufundował Partner projektu, wydawnictwo Mando.

 

Konkurs „Ja, Obywatel” skierowany jest do wszystkich uczniów i uczennic szkół średnich i składa się z jednego etapu. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz napisać esej na jeden z tematów podanych poniżej.

  1. Czym są dla Ciebie prawa obywatelskie? Dlaczego obecność praw obywatelskich w systemach prawnych jest istotna?
  2. Kto według Ciebie najbardziej przyczynił się do rozwoju praw obywatelskich w Polsce? Uzasadnij swój wybór.

 

Dzięki udziałowi w konkursie w formie pracy pisemnej uczestnicy i uczestniczki mają szansę nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, lecz także zyskać nowe umiejętności. Napisanie eseju może stanowić dobrą rozgrzewkę przed pracami naukowymi, jakie przyjdzie im, być może, pisać na studiach.

 

Esej należy wysłać do 14 lutego 2021 r. do godziny 23:59 poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na niniejszej stronie. Następnie prace zostaną ocenione przez wybranych pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestnicy i uczestniczki zostaną powiadomieni o wynikach mailowo do 1 marca 2021 r. Wszystkie wymagania formalne i szczegóły dotyczące pracy znajdują się w regulaminie Konkursu dostępnym pod tym linkiem.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 marca 2021 roku.

 

Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs zakończyliśmy 14 lutego 2021 roku.

„Edukacją i dialogiem kreujemy rzeczywistość”