Współpraca z Rokiem Relacji

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że podjęliśmy współpracę z Rokiem Relacji!

Rok Relacji jest akcją oddolną, która wpisuje się w nowoczesne potrzeby polskich szkół, potrzeby, które wykraczają poza nauczanie przedmiotowe. Chodzi o pracę nad stworzeniem tzw. socjalnego kapitału szkoły, którego powstanie jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dbamy o to, jak traktujemy siebie nawzajem, kiedy wiemy, w jaki sposób się komunikować i dzielić pomysłami na ulepszanie szkolnej rzeczywistości. Nie chodzi tylko i wyłącznie o organizowanie wspólnych imprez integracyjnych, ale o rzeczywiste działania na rzecz skutecznej komunikacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi. Socjalny kapitał szkoły jest także podstawą do zdobywania kompetencji społecznych i obywatelskich, co stanowi priorytet we współczesnej edukacji. Inicjatywa ma celu również promocję idei kultury szkoły i propagowanie wiedzy o jej roli w tworzeniu dobrych relacji w szkole.

Akcja wspierana jest przez ponad 80 Ambasadorów Roku Relacji, którymi są nauczyciele, metodycy i dyrektorzy szkół w całej Polsce. Patronat nad akcją objęli:

  • prof. Alicja Gałązka, UŚ;
  • prof. Sylwia Jaskulska, UAM;
  • prof. Jacek Pyżalski, UAM.
 

Rok Relacji objął patronatem nasz program Okno na horyzont w ramach wspólnej kampanii „Edukacją kreujemy rzeczywistość”.

Zespół Fundacji Instytut Kreatorów Przyszłości

 „Edukacją i dialogiem kreujemy rzeczywistość”