Współpraca z Rokiem Relacji

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że podjęliśmy współpracę z Rokiem Relacji!

Akcja Rok Relacji jest akcją oddolną, która wpisuje się w nowoczesne potrzeby polskich szkół, potrzeby, które wykraczają poza nauczanie przedmiotowe. Chodzi o pracę nad stworzeniem tzw. socjalnego kapitału szkoły, którego powstanie jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dbamy o to, jak traktujemy siebie nawzajem, kiedy wiemy, w jaki sposób się komunikować i dzielić pomysłami na ulepszanie szkolnej rzeczywistości. Nie chodzi tylko i wyłącznie o organizowanie wspólnych imprez integracyjnych, ale o rzeczywiste działania na rzecz skutecznej komunikacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi. Socjalny kapitał szkoły jest także podstawą do zdobywania kompetencji społecznych i obywatelskich, co stanowi priorytet we współczesnej edukacji. Inicjatywa ma celu również promocję idei kultury szkoły i propagowanie wiedzy o jej roli w tworzeniu dobrych relacji w szkole.

Akcja wspierana jest przez ponad 80 Ambasadorów Roku Relacji, którymi są nauczyciele, metodycy i dyrektorzy szkół w całej Polsce. Patronat nad akcją objęli:

  • prof. Alicja Gałązka, UŚ;
  • prof. Sylwia Jaskulska, UAM;
  • prof. Jacek Pyżalski, UAM.
 

Rok Relacji objął patronatem nasz projekt Okno na horyzont w ramach wspólnej kampanii “Edukacją kreujemy rzeczywistość”.

Zespół Fundacji Instytut Kreatorów Przyszłości

 nelson mandela
Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możesz użyć, aby zmienić świat.
Przysłowie arabskie
Edukacja jest droższa od złota.
platon
Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi.
Lew Tołstoj
Nauka – to pokarm dla rozumu.
Peter Drucker
Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.
Edward Stachura
Swoją ciekawość świata trzeba umieć doskonalić.
previous arrow
next arrow
Slider