Blog

Ideą cyklu spotkań Młodzieżowa Socrates Cafe jest tworzenie platformy do dyskusji i płaszczyzny do porozumienia dla młodych ludzi o różnych wrażliwościach. Podstawową grupę docelową stanowią uczennice i uczniowie szkół średnich. Spotkania odbywają się regularnie i przyjmują …

Czym jest forum i co da uczestnikom? Forum Kreatorów Przyszłości to pierwszy kompleksowy kurs przywództwa dla młodzieży z Wójewództwa Lubelskiego. Jego celem jest przygotowanie 30 młodych liderów do pełnienia funkcji przywódczych w organizacjach młodzieżowych, społecznych i samorządowych, …

Co roku na przełomie grudnia i stycznia przeprowadzam – czasem nawet wbrew sobie – solidne podsumowanie mijającego roku i myślę o tym, co mogę zrobić lepiej w następnym. Jakie są plany, które chciałabym zrealizować, marzenia, które w końcu należałoby …

Potęgę słowa “dlaczego” jako pierwszy zaprezentował światu amerykański pisarz, inspirujący mówca i trener przywództwa, Simon Sinek, za sprawą swojej niezwykle interesującej książki pt.: “Start with why: how great leaders inspire action” i cieszącej …

Opis konkursu: Pierwsza edycja konkursu „Państwa Miasta Pokolenia” poświęcona jest konfliktom granicznym. Uczestnicy, uczniowie polskich szkół średnich, proszeni są o nagranie maksymalnie 8-minutowego filmiku, w którym przedstawią wybrany konflikt graniczny z ostatnich 70 lat, prezentując …

Lekcje szkolne od 8 do 16. Po szkole dodatkowe zajęcia – sportowe, bo przecież trzeba się ruszać, muzyczne, bo w końcu należy nieustannie rozwijać posiadane umiejętności oraz językowe, bo to must-have, jeśli zależy Ci na bardzo dobrej, świetnie płatnej i rozwijającej posadzie …

To, że w edukacji potrzebne są zmiany, stanowi myśl przewodnią działań podejmowanych nie tylko przez naszą organizację czy Rok Relacji, z którym mieliśmy okazję rozmawiać w zeszłym roku, ale również innych podmiotów funkcjonujących na rynku. O tym, co złego jest w systemie oceniającym za pomocą cyfry …

W czerwcu Instytut Kreatorów Przyszłości obchodził swoje pierwsze urodziny,  a już za kilka dni razem z uczennicami i uczniami z całej Polski wejdzie w nowy rok szkolny. Po kilkunastu miesiącach nauki zdalnej w końcu spotkamy się w murach szkół –  …

Warto pomagać innym – zwłaszcza, jeśli posiada się wiedzę, którą można się podzielić. Taka idea leży u podstaw projektu „Li czy? My” organizowanego przez uczniów krakowskiego liceum w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. O tym, …

„Edukacją i dialogiem kreujemy rzeczywistość”