Podsumowanie – Poza horyzontem: Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny

W ubiegłą sobotę zakończył się kurs „Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny – czyli gospodarka kołem się toczy” zorganizowany w ramach programu Poza horyzontem. Nadszedł czas na krótkie podsumowanie!

Jak przebiegał kurs?

Pierwsze dwa spotkania (9 i 16 stycznia) miały formę wykładową. Podczas zajęć przeprowadzonych przez dr Łukasza Szewczyka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) kursanci i kursantki zapoznali się z zagadnieniami związanymi ze wzrostem gospodarczym, natomiast tydzień później dr Bartłomiej J. Gabryś (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) przybliżył złożoną problematykę cyklu koniunkturalnego. Oba wykłady opierały się w dużej mierze na dyskusjach między prowadzącymi a uczestnikami i uczestniczkami, co ułatwiało zrozumienie skomplikowanych kwestii.

Kolejne zajęcia (23 stycznia) odbyły się z podziałem na grupy warsztatowe: pierwsza grupa wzięła udział w warsztacie na temat teorii cykli koniunkturalnych, a w tym samym czasie druga grupa poszerzała swoją wiedzę o miernikach cyklu koniunkturalnego. Warsztaty poprowadzili dr Agnieszka Tomczak i dr Tomasz Tyc z Politechniki Warszawskiej. Wiedza zdobyta podczas warsztatów stanowiła bazę do pracy własnej grup w kolejnym tygodniu.

Ostatnie spotkanie w ramach kursu (30 stycznia) zostało podzielone na dwie części. Pierwszą z nich był warsztat „Bezrobocie a inflacja” prowadzony przez dr Marcina Wajdę (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – zajęcia obfitowały w dyskusje i skłaniały uczestników i uczestniczki do myślenia. Drugą część spotkania stanowiły prezentacje przygotowane przez grupy warsztatowe, które miały za zadanie kolejno:

  • ocenić stan koniunktury w Polsce w latach 2002–2018 na tle koniunktury w UE w świetle wybranych teorii cykli koniunkturalnych;
  • zilustrować cykliczność aktywności gospodarczej, korzystając z mierników reprezentujących konsumpcję/spożycie oraz produkcję/akumulację.

 

Obie grupy bardzo dobrze się przygotowały, a ich prezentacje były zalążkiem kolejnych dyskusji z prowadzącymi, poszerzających omawiane zagadnienia.

To nie wszystko!

Przed oficjalnym rozpoczęciem kursu uczestnicy i uczestniczki otrzymali pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych przez nas we współpracy z prelegentami. Znalazły się tam krótkie opracowania najważniejszych zagadnień, wprowadzające do poszczególnych zajęć, a także odniesienia do interesujących artykułów i książek.

Ponadto mentorzy z zespołu Instytutu byli dostępni dla kursantów i kursantek przez cały styczeń, aby przekazywać nie tylko bieżące informacje na temat przebiegu kursu, lecz także swoje wsparcie. Umożliwiło to również nawiązanie kontaktu pomiędzy członkami grup warsztatowych.

Jako organizatorzy chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom i uczestniczkom za ich aktywność i zapał oraz prelegentom za przeprowadzenie ciekawych, angażujących zajęć. Dziękujemy, że dołączyliście do naszej inicjatywy!

Cieszymy się, że nasz program został tak ciepło przyjęty i gorąco zachęcamy do udziału w kolejnych kursach!

Zespół Fundacji Instytut Kreatorów Przyszłości„Edukacją i dialogiem kreujemy rzeczywistość”