Okno na horyzont

W ramach programu „Okno na horyzont” przedstawiciele Instytutu Kreatorów Przyszłości przeprowadzają w polskich liceach szkolenia w zakresie swoich specjalizacji od umiejętności miękkich (zarządzanie projektem, przemawianie publiczne) przez podstawową wiedzę na temat praw człowieka (prawa dzieci, prawa kobiet, prawa więźniów) po praktyczne zarządzanie budżetem czy podstawową wiedzę o systemie podatkowym. Dzieląc się swoim doświadczeniem, staramy się uatrakcyjniać ofertę edukacyjną szkół i zwiększać zainteresowanie uczniów tematyką, na którą nie zawsze starcza czasu podczas regularnych zajęć.

 

W trakcie około półtoragodzinnych szkoleń wprowadzamy uczestników w dany temat, przedstawiając im najważniejsze informacje. Maksymalnie angażujemy uczniów i uczennice poprzez krótkie ćwiczenia, dyskusje i symulacje oraz sprawdzamy ich aktywność dzięki seriom krótkich pytań testowych zadawanych na platformie online. Tematykę szkoleń staramy się wzbogacać o odpowiednie motywy przewodnie, dzięki czemu prezentujemy informacje niejako z dwóch dziedzin i odpowiednio uatrakcyjniamy przedstawianą materię.

 

Celem „Okna na horyzont” jest nie tylko poszerzanie wiedzy i świadomości uczniów i uczennic, lecz także otwieranie ich na nowe możliwości. Dzięki naszym szkoleniom uczestnicy i uczestniczki mogą się wiele nauczyć oraz zmotywować się do poszukiwania dalszych informacji i rozwijania swoich zainteresowań. 

 

„Edukacją i dialogiem kreujemy rzeczywistość”