Okno na horyzont

W ramach programu „Okno na horyzont” przedstawiciele Instytutu Kreatorów Przyszłości przeprowadzają w polskich liceach szkolenia w zakresie swoich specjalizacji od umiejętności miękkich (zarządzanie projektem, przemawianie publiczne) przez podstawową wiedzę na temat praw człowieka (prawa dzieci, prawa kobiet, prawa więźniów) po praktyczne zarządzanie budżetem czy podstawową wiedzę o systemie podatkowym. Dzieląc się swoim doświadczeniem, staramy się uatrakcyjniać ofertę edukacyjną szkół i zwiększać zainteresowanie uczniów tematyką, na którą nie zawsze starcza czasu podczas regularnych zajęć.

 

W trakcie około półtoragodzinnych szkoleń wprowadzamy uczestników w dany temat, przedstawiając im najważniejsze informacje. Maksymalnie angażujemy uczniów i uczennice poprzez krótkie ćwiczenia, dyskusje i symulacje oraz sprawdzamy ich aktywność dzięki seriom krótkich pytań testowych zadawanych na platformie online. Tematykę szkoleń staramy się wzbogacać o odpowiednie motywy przewodnie, dzięki czemu prezentujemy informacje niejako z dwóch dziedzin i odpowiednio uatrakcyjniamy przedstawianą materię.

 

Celem „Okna na horyzont” jest nie tylko poszerzanie wiedzy i świadomości uczniów i uczennic, lecz także otwieranie ich na nowe możliwości. Dzięki naszym szkoleniom uczestnicy i uczestniczki mogą się wiele nauczyć oraz zmotywować się do poszukiwania dalszych informacji i rozwijania swoich zainteresowań. 

 

Nasi szkoleniowcy:

Klaudia Borkowska
Klaudia Borkowska

Studentka V roku prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Asystentka radcy prawnego w jednej z krakowskich kancelarii oraz wolontariuszka w zespole prawnym Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. W szkole średniej angażowała się nie tylko w życie społeczności, udzielając się w Samorządzie Szkolnym, lecz także w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Fundacji Progresja. Prowadziła działania lokalne na rzecz praw człowieka w Amnesty International. Interesuje się prawem handlowym, a konkretnie aspektami prawnymi wymiany handlowej między Unią Europejską a krajami Bliskiego Wschodu. Pilna uczennica języka hebrajskiego.

Monika Mickiewicz
Monika Mickiewicz

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim, studentka II roku Aviation Management na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Aktualnie pracuje w zawodzie w jednej z rzeszowskich kancelarii. W czasach liceum była zaangażowana w działalność Samorządu Szkolnego oraz Rady Szkoły. Od 2015 aktywnie działa w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland, gdzie pełniła funkcję Wiceprezesa ds. Marketingu oraz Prezesa ELSA Rzeszów, aktualnie jest Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ELSA Poland. Interesuje się prawem lotniczym, zarządzaniem oraz podróżami.

Patrycja Kowalcze
Patrycja Kowalcze

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, laureatka Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, reprezentantka UJ na licznych konkursach typu moot court, współpracownik w grancie NCN Opus 12. Od czasów licealnych zaangażowana w działalność społeczną, jako członek Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane. Przez całe studia aktywnie udzielała się w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland oraz Kole Naukowym Postępowania Karnego TBSP UJ, gdzie zajmowała się przede wszystkim organizacją projektów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jej naukowe zainteresowania skupiają się wokół procesu karnego, podatków, mediacji i negocjacji.

Laura Straś
Laura Straś

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od wielu lat jest zaangażowana w działalność na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, m.in. poprzez aktywność w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland, udział w programie „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, a także zaangażowanie w działalność grup korekcyjnych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa „Nowy Dom”. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi praw człowieka, praw dziecka oraz rozwoju dzieci.

Jan Kopeć
Jan Kopeć

Student V roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie. W latach 2014–2018 aktywnie angażował się w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, gdzie w latach 2017–2018 pełnił funkcję Prezesa. Był jednym z inicjatorów i współtwórcą Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Studenckich. W roku 2018 współpracował z Fundacją Prawda Dobro Piękno, gdzie uczestniczył przygotowaniu projektu „Ja jestem Żyd z »Wesela«”. Interesuje się przywództwem, polityką, muzyką i kinematografią.

nelson mandela
Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możesz użyć, aby zmienić świat.
Przysłowie arabskie
Edukacja jest droższa od złota.
platon
Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi.
Lew Tołstoj
Nauka – to pokarm dla rozumu.
Peter Drucker
Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.
Edward Stachura
Swoją ciekawość świata trzeba umieć doskonalić.
previous arrow
next arrow
Slider