Socrates Cafe

Ideą cyklu spotkań Młodzieżowa Socrates Cafe jest tworzenie platformy do dyskusji i płaszczyzny do porozumienia dla młodych ludzi o różnych wrażliwościach. Podstawową grupę docelową stanowią uczennice i uczniowie szkół średnich. Spotkania odbywają się regularnie i przyjmują formułę otwartej debaty, w której wszyscy są równi, a każdy głos pozostaje ważny i wysłuchany. Podejmowane tematy dotyczą filozofii, społeczeństwa, wartości, relacji, ale wszystkie osoby uczestniczące mogą składać w tym zakresie swoje propozycje.

Dyskusje prowadzi wybierana wcześniej osoba moderująca. Celem dyskusji nie jest osiągnięcie porozumienia czy znalezienie jednoznacznych odpowiedzi, a raczej stawianie kolejnych pytań i otwieranie się na inne punkty widzenia.

Podczas Socrates Cafe poruszane są tematy trudne, na przedyskutowanie których często nie ma czasu podczas zajęć szkolnych. Osoby biorące udział w poprzednich edycjach rozmawiały o współczesnych normach i systemach moralnych czy relacji życia i wolności.„Edukacją i dialogiem kreujemy rzeczywistość”