Poznaj nas

Fundacja Instytut Kreatorów Przyszłości powstała w 2020 roku z inicjatywy 6 osób, które zdecydowały, że chcą zmieniać otaczającą je rzeczywistość poprzez zmianę oblicza polskiej edukacji. W ciągu 2 lat działalności nasze projekty dotarły do kilkuset uczniów i uczennic szkół średnich, nawiązaliśmy współpracę z ośmiorgiem nastoletnich wolontariuszy, którzy wspierali nasze działania, podjęliśmy współpracę ze szkołami oraz organizacjami młodzieżowymi. 

 

Misją Instytutu jest kreowanie lepszej rzeczywistości rzeczywistości poprzez edukację i budowanie dialogu. Sama nasza organizacja ma zaś pełnić rolę otwartej platformy wymiany myśli i przestrzeni swobodnego rozwoju dla dzieci i młodzieży.

 

Celem Instytutu Kreatorów Przyszłości jest promocja i organizacja nowoczesnej edukacji oraz krzewienie postaw obywatelskich i społecznej odpowiedzialności u dzieci i młodzieży. Fundacja realizuje swoje zadania przez tworzenie projektów edukacyjnych i kampanii społecznych skierowanych do młodego pokolenia. Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń, organizacją kursów, konferencji i eventów, poprzez które aktywizujemy młodzież, zachęcamy ją do zrzeszania się i podejmowania własnych inicjatyw. Wspierając je, pomagamy nastolatkom realizować ich pasje. Tworząc własne projekty, wzmacniamy uniwersalne kompetencje przyszłości polskich uczniów i uczennic i motywujemy ich do wchodzenia w dorosłość pewniejszym krokiem. 

 

Wierzymy, że społeczeństwo świadome i dobrze wykształcone może dokonywać bardziej odpowiedzialnych wyborów i sprawiać, by świat zmieniał się na lepsze.

„Edukacją i dialogiem kreujemy rzeczywistość”