Ruszył pierwszy kurs z cyklu „Poza horyzontem”

Po wielu miesiącach pracy rozpoczęły się zajęcia w ramach pierwszego kursu z cyklu Poza horyzontem –  „Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny – czyli gospodarka kołem się toczy”.

Kurs będzie trwał do 30 stycznia i bierze w nim udział 10 uczestników, dla których zajęcia poprowadzą eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wykład otwierający został przeprowadzony przez dr. Łukasza Szewczyka, który w ciekawy i angażujący sposób zapoznał kursantów z zagadnieniami wstępnymi do tematu, takimi jak schemat krążenia dóbr i dochodów w gospodarce narodowej. Podczas zajęć omówione zostały pojęcia wzrostu gospodarczego i jego mierników – a w szczególności produktu krajowego brutto (PKB) jako miernika wzrostu gospodarczego.

W ramach kursu uczestnicy wezmą udział jeszcze w trzech kolejnych spotkaniach, wśród których oprócz wykładu znajdują się także warsztaty oparte na pracy grupowej oraz prezentacje tematyczne zrobione przez samych kursantów.

„Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny – czyli gospodarka kołem się toczy” to pierwszy z organizowanych przez Instytut Kreatorów Przyszłości kursów w ramach programu Poza horyzontem. Kolejny kurs rozpocznie się już w lutym, a jego temat to „Unia Europejska naszych czasów – wizje i wyzwania zjednoczonej Europy”.

Więcej informacji na temat programu znajdziecie na podstronie Poza horyzontem, natomiast szczegółowe informacje o kursie na temat Unii Europejskiej oraz formularz zapisów znajdują się pod tym linkiem.

Zespół Fundacji Instytut Kreatorów Przyszłości„Edukacją i dialogiem kreujemy rzeczywistość”