Wydarzenia

Po wielu miesiącach pracy rozpoczęły się zajęcia w ramach pierwszego kursu z cyklu Poza horyzontem –  „Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny – czyli gospodarka kołem się toczy”. Kurs będzie trwał do 30 stycznia i bierze w nim udział 10 uczestników, dla których zajęcia poprowadzą eksperci z...

Już dziś rusza rejestracja na kolejny kurs z cyklu Poza horyzontem. Celami kursu są poszerzenie wiedzy i procesów dotyczących Unii Europejskiej przez uczestników i uczestniczki oraz zainspirowanie ich do samodzielnej analizy i interpretacji zjawisk związanych z wpływem polityki europejskiej na Polskę. Kurs odbędzie się w formie...

Już dziś rusza rejestracja na pierwszy kurs z cyklu Poza horyzontem. Celami kursu są poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczestników i uczestniczek, zapoznanie ich z pojęciami związanymi ze wzrostem gospodarczym i cyklem koniunkturalnym oraz zainspirowanie ich do samodzielnej analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych w oparciu o dostępne...

„Edukacją i dialogiem kreujemy rzeczywistość”