Zespół – Instytut Kreatorów Przyszłości

Zespół

ZARZĄD

Jan Kopeć
Prezes Zarządu

jan.kopec
@kreatorzyprzyszlosci.org.pl
+48 660 394 648​

Karol Szakiel
Administracja i Finanse

karol.szakiel
@kreatorzyprzyszlosci.org.pl
+48 696 207 131​

Monika Mickiewicz
Fundraising i Marketing

monika.mickiewicz
@kreatorzyprzyszlosci.org.pl
+48 798 238 268​

Klaudia Borkowska
Koordynacja Projektów

klaudia.borkowska
@kreatorzyprzyszlosci.org.pl
+48 667 322 872​

Patrycja Kowalcze
Koordynacja Projektów

patrycja.kowalcze
@kreatorzyprzyszlosci.org.pl
+48 608 550 678​

Laura Straś
Koordynacja Projektów

laura.stras
@kreatorzyprzyszlosci.org.pl
+48 668 165 906​

KOORDYNATORZY

Magda Suski
Komunikacja Zewnętrzna

magda.suski
@kreatorzyprzyszlosci.org.pl
+48 532 365 409​

Karolina Ziemińska
Fundraising i Marketing

karolina.zieminska
@kreatorzyprzyszlosci.org.pl
+48 662 850 045

Joanna Kaleta
Publicystyka

joanna.kaleta
@kreatorzyprzyszlosci.org.pl
+48 506 205 874

Bartłomiej Gawrecki
Koordynacja Projektów

bartlomiej.gawrecki
@kreatorzyprzyszlosci.org.pl
+48 603 922 273

Jakub Kopeć
Koordynacja Projektów

jakub.kopec
@kreatorzyprzyszlosci.org.pl
+48 698 386 864​

Angelika Krężel
Koordynacja Projektów

angelika.krezel
@kreatorzyprzyszlosci.org.pl
+48 607 289 062

Agata Krząstek
Koordynacja Projektów

agata.krzastek
@kreatorzyprzyszlosci.org.pl
+48 662 612 444

Anna Wojciechowska
Koordynacja Projektów

anna.wojciechowska
@kreatorzyprzyszlosci.org.pl
+48 606 805 502