Co robimy? – Instytut Kreatorów Przyszłości

Co robimy?

Fundacja Instytut Kreatorów Przyszłości powstała w 2020 roku z inicjatywy 6 osób, które zdecydowały, że chcą zmieniać otaczającą je rzeczywistość poprzez zmianę oblicza polskiej edukacji. 

 

Celem Instytutu Kreatorów Przyszłości jest promocja i organizacja nowoczesnej edukacji oraz krzewienie postaw obywatelskich i społecznej odpowiedzialności u dzieci i młodzieży. Fundacja realizuje swoje zadania przez tworzenie projektów edukacyjnych i kampanii społecznych skierowanych do młodego pokolenia. Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń, organizacją kursów, konferencji i eventów, poprzez które aktywizujemy młodzież, zachęcamy ją do zrzeszania się i podejmowania własnych inicjatyw.

 

Wierzymy, że społeczeństwo świadome i dobrze wykształcone może dokonywać bardziej odpowiedzialnych wyborów i sprawiać, by świat zmieniał się na lepsze.

 

Broszura informacyjna