Projekty

W ubiegłą sobotę zakończył się kurs „Unia Europejska naszych czasów - wizje i wyzwania Zjednoczonej Europy” zorganizowany w ramach programu Poza horyzontem. Nadszedł czas na krótkie podsumowanie! Jak przebiegał kurs? Pierwsze dwa spotkania (6 i 13 lutego) miały formę wykładową. Podczas zajęć przeprowadzonych przez panią Karolinę Zbytniewską (EURACTIV.pl) kursanci i kursantki zapoznali się z zagadnieniami związanymi z różnymi wizjami Unii Europejskiej,...

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu Ja, Obywatel! Mamy dwóch laureatów, odpowiednio do dwóch tematów konkursowych esejów! Laureatem w temacie „Kto według Ciebie najbardziej przyczynił się do rozwoju praw obywatelskich w Polsce?” jest Izabela Prystupa! Laureatem w temacie „Czym są dla Ciebie prawa obywatelskie? Dlaczego obecność praw...

W ubiegłą sobotę zakończył się kurs „Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny – czyli gospodarka kołem się toczy” zorganizowany w ramach programu Poza horyzontem. Nadszedł czas na krótkie podsumowanie! Jak przebiegał kurs? Pierwsze dwa spotkania (9 i 16 stycznia) miały formę wykładową. Podczas zajęć przeprowadzonych przez dr Łukasza...

Już dziś rusza rejestracja na udział w konkursie klimatycznym, w którym do wygrania jest bezpłatny udział w trzecim kursie z programu Poza horyzontem: „Zielona planeta, planeta przyszłości, czyli o klimacie”. Celami kursu są pobudzenie uczestników i uczestniczek do świadomego postrzegania środowiska i zmian na naszej...

Już dziś rusza rejestracja na kolejny kurs z cyklu Poza horyzontem. Celami kursu są pobudzenie uczestników i uczestniczek do świadomego postrzegania środowiska i zmian na naszej planecie oraz stworzenie przestrzeni do wspólnego wypracowania innowacyjnych i przyszłościowych rozwiązań.  Kurs odbędzie się w formie zdalnej i został rozplanowany...

W dzisiejszym świecie dużo się mówi o prawach obywatelskich, dlatego narosło wokół nich wiele mitów. Dzisiaj startuje konkurs „Ja, Obywatel”. Celem konkursu jest ich obalenie i poszerzenie wiedzy młodych ludzi na temat praw obywatelskich w taki sposób, by byli świadomi, które z nich i w...

Po wielu miesiącach pracy rozpoczęły się zajęcia w ramach pierwszego kursu z cyklu Poza horyzontem –  „Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny – czyli gospodarka kołem się toczy”. Kurs będzie trwał do 30 stycznia i bierze w nim udział 10 uczestników, dla których zajęcia poprowadzą eksperci z...

Już dziś rusza rejestracja na kolejny kurs z cyklu Poza horyzontem. Celami kursu są poszerzenie wiedzy i procesów dotyczących Unii Europejskiej przez uczestników i uczestniczki oraz zainspirowanie ich do samodzielnej analizy i interpretacji zjawisk związanych z wpływem polityki europejskiej na Polskę. Kurs odbędzie się w formie...

Już dziś rusza rejestracja na pierwszy kurs z cyklu Poza horyzontem. Celami kursu są poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczestników i uczestniczek, zapoznanie ich z pojęciami związanymi ze wzrostem gospodarczym i cyklem koniunkturalnym oraz zainspirowanie ich do samodzielnej analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych w oparciu o dostępne...

Full 1
nelson mandela
Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możesz użyć, aby zmienić świat.
Full 1
Przysłowie arabskie
Edukacja jest droższa od złota.
Full 1
platon
Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi.
Full 1
Lew Tołstoj
Nauka – to pokarm dla rozumu.
Full 1
Peter Drucker
Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.
Full 1
Edward Stachura
Swoją ciekawość świata trzeba umieć doskonalić.
previous arrow
next arrow